Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào?

Câu hỏi 2 (Trang 5 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu trang 4 – 5 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Trước đây gặp lúc đói kém, mẹ của Nhà Trò có vay lương ăn của bọn Nhện, rồi mẹ Nhà Trò chết để lại Nhà Trò thui thủi một mình. Bản thân lại ốm yếu làm không đủ ăn, không trả được nợ nên bị bọn Nhện đánh. Hôm nay chúng lại còn giăng tơ chặn đường đe bắt, dọa sẽ vặt chân, vặt cánh ăn thịt Nhà Trò.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status