Nghe – viết: Trần Bình Trọng và tìm các tên riêng trong bài chính tả ?

Câu hỏi 1: (Trang 11 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – viết: Trần Bình Trọng và tìm các tên riêng trong bài chính tả ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Trần Bình Trọng trang 11 SGK tiếng việt tập 2.

Nghe – Viết : Trần Bình Trọng

Năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng chỉ huy một cánh quân, không may sa vào tay giặc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước vương cho. Trần Bình Trọng khảng khái trả lời: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc.” Giặc tức giận, giết ông. Khi ấy, ông mới 26 tuổi.

Chú thích:

– Trần Bình Trọng ( 1259 – 1285 ) : danh tướng đời Trần.
– Tước vương: bậc cao nhất trong các tước vị thời xưa.
– Khảng khái: cứng cỏi, không chịu khuất phục.

– Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

Trả lời:

– Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

Các tên riêng trong bài chính tả : Trần Bình Trọng, Nguyên, Nam, Bắc.

Ghi chú : đất Bắc chỉ nước Trung Quốc phong kiến lúc bấy giờ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status