Nghe – Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên ?

Câu hỏi 1: (Trang 63 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 63 SGK tiếng việt tập 2.

Nghe – Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên (từ Đến giờ xuất phát…..đến về trúng đích).

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ Đến giờ xuất phát…..đến về trúng đích).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status