Lý thuyết Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) Trang 81 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) Trang 81 SGK Toán lớp 3 cần nhớ:

Các biểu thức (30 + 5) : 5 ; 3 x  (20 – 10)… là biểu thức có chứa dấu ngoặc ().

Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc () thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

  • (30 + 5) : 5

= 35 : 5

= 7.

  • 3 x (20 – 10)

= 3 x 10

= 30.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status