Lý thuyết Sự nở vì nhiệt của chất rắn Trang 58 – 59 SGK Vật lý lớp 6

Tóm tắt lý thuyết bài Sự nở vì nhiệt của chất rắn (Trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 6) cần nhớ:

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status