Lý thuyết Sự nở vì nhiệt của chất khí Trang 62 – 64 SGK Vật lý lớp 6

Tóm tắt lý thuyết bài Sự nở vì nhiệt của chất khí (Trang 62, 63, 64 SGK Vật lý lớp 6) cần nhớ:

Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

Chất khí nở ra vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status