Lý thuyết Sự bay hơi và sự ngưng tụ Trang 80 – 82 SGK Vật lý lớp 6

Tóm tắt lý thuyết bài Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Trang 80, 81, 82 SGK Vật lý lớp 6) cần nhớ:

  1. Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể hơi (hay khí) gọi là sự bay hơi.
  2. Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi, mỗi chất khác nhau có tốc độ bay hơi có thể khác nhau.
  3. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào : nhiệt độ, gió , mặt thoáng và phụ thuộc vào từng chất lỏng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status