Lý thuyết So sánh hai số thập phân Trang 41 SGK toán lớp 5

Lý thuyết So sánh hai số thập phân (Trang 41 SGK toán lớp 5) cần nhớ:

1. Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn

Ví dụ: 8,1 > 7,9

2. Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, thì so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,…đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn

Ví dụ: 35,7 > 35,698

3. Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau, thì hai số đó bằng nhau

 

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status