Lý thuyết Máy cơ đơn giản Trang 41 – 43 SGK Vật lý lớp 6

Tóm tắt lý thuyết bài Máy cơ đơn giản (Trang 41, 42, 43 SGK Vật lý lớp 6) cần nhớ:

1. Kéo vật theo phương thẳng đứng

Khi kéo một vật lên theo phương thẳng đứng, cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

2. Các máy cơ đơn giản

  • Dùng máy cơ đơn giản sẽ giúp ta đưa vật lên cao được dễ dàng hơn.
  • Các loại máy cơ đơn giản thường là : mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc,…..
  • Có nhiều loại máy cơ đơn giản như mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc, cái nêm, bánh răng và trục kéo (tời), đinh vít, kích nhưng đều có thể quy về ba loại máy cơ đơn giản là đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng và ròng rọc. Người ta gọi là máy cơ đơn giản vì cấu tạo của chúng là những bộ phận nguyên tố không thể chia nhỏ hơn được nữa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status