Lý thuyết Mặt phẳng nghiêng Trang 44 – 46 SGK Vật lý lớp 6

Tóm tắt lý thuyết bài Mặt phẳng nghiêng (Trang 44, 45, 46 SGK Vật lý lớp 6) cần nhớ:

1. Mặt phẳng nghiêng

  • Dùng mặt phẳng nghiêng ta có thể kéo vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật, tuy nhiên phải kéo vật đi trên đoạn đường dài hơn.
  • Dùng mặt phẳng nghiêng cho ta lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

2. Lực kéo trên mặt phẳng nghiêng

  • Lực cần thiết phải tác dụng vào vật để kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn trọng lượng của vật.
  • Lực kéo trên mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn lực kéo theo phương thẳng đứng.

3. Mối quan hệ giữa độ nghiêng và lực kéo

Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực ta cần thiết phải tác dụng vào vật để kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng cũng càng nhỏ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status