Lý thuyết Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng Trang 33 – 35 SGK Vật lý lớp 6

Tóm tắt lý thuyết bài Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng (Trang 33, 34, 35 SGK Vật lý lớp 6) cần nhớ:

1. Lực kế là dụng cụ dụng cụ dùng để đo các loại lực.

2. Có nhiều loại lực kế nhưng lực kế thường dùng là lực kế lò xo. Có lực kế đo lực kéo, lực kế đo lực đẩy.

3. Hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật:

P = 10.m

Trong đó:

P là trọng lượng (N).

m là khối lượng (kg).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status