Lý thuyết Lực – Hai lực cân bằng Trang 21 – 23 SGK Vật lý lớp 6

Tóm tắt lý thuyết bài Lực – Hai lực cân bằng (Trang 21, 22, 23 SGK Vật lý lớp 6) cần nhớ:

  • Tác dụng (đẩy, kéo, hút,…) của vật này lên vật khác gọi là lực.
  • Mỗi lực đều có phương và chiều xác định.
  • Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, thì hai lực đó gọi là hai lực cân bằng.
  • Hai lực cân bằng là hai lực có độ lớn (sức mạnh) bằng nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, cùng tác dụng lên một vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status