Lý thuyết Hình tam giác Trang 85 SGK Toán lớp 5

Lý thuyết Hình tam giác (Trang 85 SGK Toán lớp 5) cần nhớ:

Hình tam giác ABC có:

– Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh Ac, cạnh Bc.

– Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

– Ba góc là:

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắt là góc A)

Góc đỉnh B, cạnh BA và BC (gọi tắt là góc B)

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB (gọi tắt là góc C)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status