Lý thuyết Đo độ dài Trang 6 – 8 SGK Vật lý lớp 6

Tóm tắt lý thuyết bài Đo độ dài (Trang 6, 7, 8 SGK Vật lý lớp 6) cần nhớ:

1. Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta là mét (m).

  • 1km = 1000m
  • 1m = 1000mm
  • 1cm = 10mm

2. Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

3. Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status