Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào?

Câu hỏi 2 (Trang 67 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển trang 67 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly khi đối đầu với tên cướp biển cho thấy bác sĩ là một người rất điềm đạm, nhân từ nhưng cũng rất cứng rắn, dũng cảm quyết đấu tranh không khoan nhượng với những cái xấu, cái ác, không sợ hiểm nguy.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status