Hình ảnh so sánh nào cho thấy bộ đội đang vượt một cái dốc rất cao ?

Câu hỏi 1: (Trang 19 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Hình ảnh so sánh nào cho thấy bộ đội đang vượt một cái dốc rất cao ? phần soạn bài tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh trang 19 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Hình ảnh so sánh sau cho thấy bộ đội đang vượt một cái dốc rất cao.

Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây kéo thẳng đứng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status