Giải câu hỏi 3 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.

Câu hỏi 3 Trang 125 SGK Công nghệ 11:

Tại sao trong hệ thống lại có thêm bầu lọc tinh?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11:

Vì buồng đốt cần lượng nhiên liệu sạch cho quá trình hoạt động của mình, nếu không sẽ sớm làm hỏng động cơ. Vì vậy cần bầu lọc tinh trước khi nhiên liệu được bơm vào bơm cao áp.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status