Giải câu hỏi 3 – Một số kiểu hành động nói thường gặp (Trang 63 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Một số kiểu hành động nói thường gặp (Trang 63 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Hành động nói trang 62 – 65 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Liệt kê các kiểu hành động nói mà em đã biết qua phân tích hai đoạn trích ở mục I và mục II

Trả lời:

Những kiểu hành động nói qua phân tích ở mục I, mục II là hành động trình bày, hành động hỏi, hành động bộc lộ cảm xúc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status