Giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ 11:

Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11:

Ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật là: Để bản vẽ trở thành ngôn ngữ chung trong kĩ thuật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status