Giải câu hỏi 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 9: Bản vẽ cơ khí.

Câu hỏi 1 Trang 52 SGK Công nghệ 11:

Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11:

Nội dung bản vẽ chi tiết:

– Nội dung: bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thước và yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

– Công dụng: bản vẽ chi tiết dùng đẻ chế tạo và kiểm tra chi tiết.

Cách lập bản vẽ chi tiết:

– Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.

– Bước 2: Vẽ mờ.

– Bước 3: Tô đậm.

– Bước 4: Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status