Giải câu hỏi 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 5: Hình chiếu trục đo.

Câu hỏi 1 Trang 31 SGK Công nghệ 11:

Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11:

Cách xây dựng hình chiếu trục đo như sau:

– Một vật thể được gắn với hệ tọa độ vuông góc OXYZ với các trục tọa độ đặt theo ba chiều (dài, rộng, cao của vật thể).

– Chiếu vật thể cùng hệ tọa độ vuông góc lên mặt phẳng hình chiếu (P’) theo một phương chiếu l (không song song với P’, không song song với các trục tọa độ)

– Trên mặt phẳng P’ nhận được hình chiếu trục của vật thể và hệ tọa độ O’X’Y’Z’.

giai cau hoi 1 trang 31 sgk cong nghe lop 11 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status