Giải câu d Bài 15 trang 51 SGK GDCD lớp 7

Giải câu d Trang 51 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Đề bài câu d Trang 51 SGK GDCD lớp 7:

Em hãy tìm hiểu và trình bày tóm tắt về một vài loại di sản văn hoá vật thể hoặc di sản văn hoá phi vật thể của địa phương, của đất nước mà em biết.

Lời giải câu d Trang 51 SGK GDCD lớp 7:

Em hãy tìm hiểu những di sản văn hóa vật thể hoặc di sản văn hóa phi vật thể của địa phương nơi mình sinh sống. Có thể hỏi bác trưởng làng, trưởng thôn hoặc có thể tìm trên sách, báo.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status