Giải câu C3 Trang 72 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 72 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc.

Đề câu C3 Trang 72 SGK Vật lý lớp 10:

Các kết quả trong Bảng 12.1 có gợi ý cho ta một mối liên hệ nào không ? Nếu có thì hãy phát biểu mối liên hệ đó.

Lời giải câu C3 Trang 72 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C3 Trang 72 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status