Giải câu C2 Trang 212 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 212 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 39: Độ ẩm của không khí.

Đề câu C2 Trang 212 SGK Vật lý lớp 10:

Với cùng độ ẩm tuyệt đối a, nếu nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tỉ đối f tăng hay giảm?

Lời giải câu C2 Trang 212 SGK Vật lý lớp 10:

Khi nhiệt độ tăng thì a tăng, A cũng tăng nhưng tăng nhanh hơn

a/A giảm, tức độ ẩm tỉ đối giảm

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status