Giải câu C1 Trang 75 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 75 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 13: Lực ma sát.

Đề câu C1 Trang 75 SGK Vật lý lớp 10:

Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào trong các yếu tố sau đây?

– Diện tích tiếp xúc của khúc gỗ với mặt bàn

– Tốc độ của khúc gỗ.

– Áp lực lên mặt tiếp xúc.

– Bản chất và các điều kiện bề mặt (độ nhám, độ sách, độ khô,…) của các mặt tiếp xúc.

Em hãy thử nêu các phương án thí nghiệm kiểm chứng, trong đó chỉ thay đổi một yếu tố còn các yếu tố khác thì giữ nguyên.

Lời giải câu C1 Trang 75 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C1 Trang 75 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status