Giải câu C1 Trang 176 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 176 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học.

Đề câu C1 Trang 176 SGK Vật lý lớp 10:

Xác định dấu của các đại lượng trong hệ thức của nguyên lí I NĐLH cho các quá trình hệ thu nhiệt lượng để tăng nội năng đồng thời thực hiện công.

Lời giải câu C1 Trang 176 SGK Vật lý lớp 10:

Hệ thức của nguyên lí I: ΔU = A + Q

Với: Q > 0; A < 0; ΔU > 0

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status