Giải câu C1 Trang 170 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 170 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng.

Đề câu C1 Trang 170 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy chứng tỏ nội năng của một vật phụ thuộc vào nhệt độ và thể tích của vật:

U = f(T, V)

Lời giải câu C1 Trang 170 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C1 Trang 170 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status