Giải câu c (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi c (Trang 16 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt trang 15 – 18 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Trả lời:

c. Câu ca dao sau:

Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

– Dùng để khuyên nhủ con người

– Chủ đề: giữ chí kiên định

– Đây là hai câu thơ lục bát chúng liên kết với nhau :

+ Về vần : bền và nền là yếu tố liên kết hai câu 6 – 8

+ Về ý nghĩa, câu 8 nói rõ giữ chí cho bền là vững vàng, không dao động khi người khác thay đổi chí hướng. Quan hệ liên kết ý ở đây là giải thích, câu sau làm rõ ý cho câu trước.

– Hai vế câu này đã diễn đạt trọn vẹn một ý.

– Đây là một văn bản.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status