Giải câu b Bài 18 trang 50 SGK GDCD lớp 6

Giải câu b Trang 50 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Đề bài câu b Trang 50 SGK GDCD lớp 6:

Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín?

Lời giải câu b Trang 50 SGK GDCD lớp 6:

– Bóc và đọc trộm thư của người khác;

– Nghe trộm điện thoại của người khác;

– Bố mẹ bóc thư, nghe trộm điện thoại của con;

– Cô giáo kiểm tra thư của học sinh.

– Dấu thư của bạn.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status