Giải câu a – Luyện tập (Trang 17 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi a – Luyện tập (Trang 17 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt trang 15 – 18 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Trả lời:

a. Kể lại chuyện Tấm bị Cám lừa lấy hết tôm tép. (Tự sự)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status