Giải câu 9 –  (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 9 (Trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 9. Thế nào là luận điểm trong bài văn nghị luận? Hãy nêu ví dụ về một luận điểm và nói các tính chất của nó.

Trả lời:

Luận điểm trong bài văn nghị luận là những tư tưởng, quan điểm… mà người viết nêu ra trong bài.

– Tính chất của luận điểm:

+ Chính xác, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề và đủ làm sáng tỏ vấn đề được đặt ra.

+ Luận điểm là một hệ thống: có luận điểm chính, luận điểm phụ

+ Các luận điểm vừa có sự liên kết chặt chẽ vừa có sự phân biệt với nhau và được sắp xếp theo một trật tự hợp lí.

Ví dụ: Với đề bài “Vì sao chúng ta phải đổi mới phương pháp học tập”, có thể đưa ra một số luận điểm như sau:

+ Phương pháp học tập có ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập.

+ Phương pháp học tập cũ (thụ động, máy móc…) hạn chế kết quả học tập.

+ Cần xây dựng phương pháp học tập mới (tích cực, chủ động…) nhằm mang lại hiệu quả cao…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status