Giải câu 9 Trắc nghiệm (Trang 161 – 162 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 9 Trắc nghiệm (Trang 161 – 162 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Đề kiểm tra ngữ văn cuối học kì I Lớp 6 trang 160 – 162 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 9. Nghĩa của từ lềnh bềnh được giải thích dưới đây theo cách nào?

lềnh bềnh: ở trạng thái nổi hẳn lên trên bề mặt và trôi nhẹ nhàng theo làn sóng, làn gió.

(Viện ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, 2000)

A – Trình bày khái niệm mà từ biểu thị
B – Đưa ra từ đồng nghĩa với từ cần giải thích
C – Đưa ra từ trái nghĩa với từ cần giải thích
D – Cả ba trường hợp trên đều sai

Trả lời:

A – Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status