Giải câu 8 – Lý thuyết (Trang 150 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 8 – Lý thuyết (Trang 150 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 150 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 8.

Trình bày yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản tự sự, văn bản thuyết minh.

Trả lời:

– Yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản tự sự:

+ Yêu cầu: kể, viết lại một cách ngắn gọn những chuyện cơ bản xảy ra với nhân vật chính, phải trung thành với bản gốc.

+ Cách thức: Đọc kĩ văn bản, nắm được kết cấu, nhân vật, mâu thuẫn,… sau đó kể lại các chi tiết chính dựa theo kết cấu, bố cục.

– Yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản thuyết minh:

+ Yêu cầu: Tóm tắt rõ ràng, chính xác, sát với nội dung bản gốc.

+ Cách thức: xác định mục đích yêu cầu tóm tắt, nắm vững đối tượng thuyết minh, tìm bố cục sau đó tóm lược các ý thành bài tóm tắt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status