Giải câu 6 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 6 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 156 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 6. Đọc truyện cười: HAI KIỂU ÁO trong SGK và trả lời câu hỏi.

a) Câu nào trong những lời đối đáp trên đây chứa hàm ý?
b) Nội dung hàm ý ấy là gì?
c) Người nghe có giải đoán được hàm ý trong câu nói đó không? Chi tiết nào xác nhận điều này?

Trả lời:

a) Câu chứa hàm ý:

Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải mau ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.

b) Hàm ý của câu này là: Ngài phải cúi đâù (luồn cúi) trước quan trên, ngửng cao đầu (hách dịch) trước dân đen.

c) Người nghe (viên quan) không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Nếu hiểu được được ý chế giễu và phê phán của câu nói thì viên quan đã nổi giận.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status