Giải câu 6 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 6 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Đề kiểm tra ngữ văn cuối học kì I Lớp 6 trang 160 – 162 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 6. Trong câu “Thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.” có mấy cụm danh từ?

A – Một cụm
B – Hai cụm
C – Ba cụm
D – Bốn cụm

Trả lời:

B – Hai cụm

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status