Giải câu 6 – Đặc điểm và cách làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 6 – Đặc điểm và cách làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần tập làm văn trang 157 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 6: Vì sao miêu tả đòi hỏi phải quan sát sự vật, hiện tượng và con người?

Trả lời:

Khi miêu tả đòi hỏi phải quan sát sự vật, hiện tượng và con người vì:

– Để tả cho thật, cho đúng và sâu sắc.

– Tránh miêu tả thiếu chân thực, chung chung, hời hợt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status