Giải câu 5 (Trang 61 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 5 (Trang 61 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) trang 61 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 5. Nêu chủ đề của truyện.

Trả lời:

Truyện có nhiều ý nghĩa (phản ánh hiện thực, ca ngợi những người trí thức dũng cảm …) nhưng trong đó chủ yếu nhất vẫn là nhằm đề cao nhân vật Tử Văn – đại biểu cho trí thức nước Việt giàu tinh thần dân tộc, yêu chuộng chính nghĩa, dũng cảm cương trực, dám đấu tranh chống cái ác, trừ hại cho dân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status