Giải câu 5 (Trang 168 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 5 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Rèn luyện chính tả trang 167 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Viết hỏi hay ngã ở những chữ in nghiêng:

ve tranh, biêu quyết , dè biu, bủn run, dai dănghương thụ, tương tượng , ngày giôlô mang, cổ ngâm nghi,…

Trả lời:

Vẽ tranh, biểu quyết, dè bỉu, bủn rủn, dai dẳnghưởng thụtưởng tượng, ngày giỗlỗ mãng, cổ lỗngẫm nghĩ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status