Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Danh từ trang 87 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 5: Lập danh sách các danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật trong bài chính tả trên.

Trả lời:

Các danh từ chỉ đơn vị: em, que, con, bức, các, …

Các danh từ chỉ sự vật: cha mẹ, bút, núi, củi, đất, cỏ, sông, hình vẽ, …

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status