Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Sự phát triển của từ vựng trang 57 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 5. Đọc hai câu thơ sau:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

(Viễn Phương, Viếng lăng Bác)

Từ mặt trời trong câu thơ thư hai được sử dụng theo phép tu từ vựng nào? Có thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành nhiều nghĩa được không? Vì sao?

Trả lời:

Từ “mặt trời” trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép ẩn dụ. Nhưng trường hợp này không phải nghĩa gốc phát triển thành nghĩa chuyển, không phải ẩn dụ từ vựng. Đây là hiện tượng chuyển nghĩa tạm thời, chỉ có giá trị trong ngữ cảnh này, nó là ẩn dụ tu từ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status