Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Tìm hiểu chung về văn tự sự trang 30 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Bài 5: Trong cuộc họp lớp đầu năm Giang, đề nghị bầu Minh làm lớp trưởng, vì bạn Minh đã chăm học, học giỏi, lại thường giúp đỡ bạn bè. Theo em, Giang có nên kể vắn tắt một vài thành tích của Minh để thuyết phục các bạn cùng lớp hay không?

Trả lời:

Bạn Giang nên kể vắn tắt một vài thành tích của Minh để các bạn trong lớp hiểu Minh là người chăm học, học giỏi lại thường hay giúp đỡ bạn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status