Giải câu 5 – Kiểm tra phần Tiếng Việt (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Kiểm tra phần Tiếng Việt (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt trang 204 – 206 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 5. Cho biết cách nói nào trong số những cách nói sau có sử dụng phép nói quá: chưa ăn đã hết, đẹp tuyệt vời, một tấc đến trời, không một ai có mặt, một chữ bẻ đôi không biết, sợ vã mồ hôi, cười vỡ bụng, rụng rời chân tay, tức lộn ruột, tiếc đứt ruột, ngáy như sấm, nghĩ nát óc, đứt từng khúc ruột.

Trả lời:

Cách nói sử dụng phép nói quá: chưa ăn đã hết, một tấc đến trời, một chữ bẻ đôi khong biết, cười vỡ bụng, rụng rời chân tay, tức lộn ruột, tiếc đứt ruột, ngáy như sấm, nghĩ nát óc, đứt từng khúc ruột.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status