Giải câu 5 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Danh từ trang 86 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 5: Đặt câu với các danh từ em mới tìm được.

Trả lời:

Đặt câu với các danh từ vừa tìm được:

– Vua Hùng là vị vua anh minh.

– Làng em nằm bên dòng sông Mã.

(HS tự làm tiếp)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status