Giải câu 4 – Từ thuần Việt và từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Từ thuần Việt và từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Từ mượn trang 24 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 4: Nêu nhận xét về cách viết các từ mượn nói trên.

Trả lời:

– Từ được Việt hóa cao viết như từ thuần Việt. Ví dụ: mít tinh, xô viết, xà phòng.

– Từ mượn chưa được Việt hóa hoàn toàn: khi viết nên dùng gạch ngang dể nổì các tiếng. Ví dụ: in-tơ nét, ra-đi-ô.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status