Giải câu 4* (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 4* (Trang 67 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Thạch Sanh trang 61 – 67 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 4*. Truyện Thạch Sanh có nhiều chi tiết thần kì, trong đó đặc sắc nhất là chi tiết đàn và niêu cơm đãi quân sĩ mười tám nước chư hầu. Em hãy nếu ý nghĩa của những chi tiết đó.

Trả lời:

Chi tiết tiếng đàn trong câu chuyện này có nhiều ý nghĩa: giải thoát cho Thạch Sanh khỏi cảnh tù tội và cưới được công chúa, tiếng đàn tượng trưng cho công lí. Tiếng đàn khiến cho quân mười tám nước chư hầu không cần phải đánh cũng thất bại, tiếng đàn khi ấy tượng trưng cho sức mạnh của chính nghĩa. Còn Niêu cơm đất tượng trưng cho sự chân tình một mạc của lòng người. Đó còn là tình người, lòng nhân đạo của Thạch Sanh không bao giờ vơi cạn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status