Giải câu 4 Bài 5 Trang 47 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 4 Trang 47 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Đề bài câu 4 Trang 47 SGK GDCD lớp 11:

Khi là người bán hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

a. Cung = cầu

b. Cung > cầu

c. Cung < cầu

Lời giải câu 4 Trang 47 SGK GDCD lớp 11:

a. Cung = cầu: Giá cả bằng giá trị hàng hóa à có lãi

b. Cung < cầu: Giá cả thấp hơn giá trị hàng hóa à bị lỗ

c. Cung > cầu: Giá cả cao hơn giá trị hàng hóa à có lãi nhiều hơn cung = cầu

=> Lựa chọn trường hợp cung > cầu.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status