Giải câu 4 (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về văn bản thuyết minh trang 35 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Những phương pháp thuyết minh nào thường được chú ý vận dụng?

Trả lời:

Những phương pháp thuyết minh được chú trọng:

+ Nêu định nghĩa

+ Giải thích

+ Liệt kê

+ So sánh

+ Dùng số liệu

+ Phân tích

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status