Giải câu 4 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) trang 172 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Ngoài các truyện dân gian, quê hương em còn có các sinh hoạt văn hóa dân gian (chọi gà, chọi trâu, chơi đu, đấu vật, hội thi bánh giầy, hội hát quan họ, v.v…) nào độc đáo?

Trả lời:

Ngoài các truyện dân gian, quê hương em còn có các sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo như: hát chầu văn và hình thức diễn xướng tại đền Trần Thương, lễ xuống đồng, …

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status