Giải câu 4 Trắc nghiệm Lớp 6 (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 4 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Đề kiểm tra ngữ văn cuối học kì I Lớp 6 trang 160 – 162 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Đoạn văn trên được kể theo thứ tự nào?

A – Theo thứ tự thời gian (trước, sau)
B – Theo kết quả trước, nguyên nhân sau
C – Theo vị trí trên núi trước, dưới nước sau
D – Không theo thứ tự nào

Trả lời:

A – Theo thứ tự thời gian (trước, sau)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status