Giải câu 4 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 4 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Tìm hai dẫn chứng về việc sử dụng thành ngữ trong văn chương.

Trả lời:

Ví dụ trong văn chương:

“Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một, họa đành đòi hai”

(Chị em Thúy Kiều – Nguyễn Du)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status